TinyMCE Advanced

TinyMCE Advanced – plugin này có chức năng mở rộng chức năng của khu vực soạn thảo nội dung thêm phong phú để bạn trang trí bài viết tốt hơn

Vào Dashboard –> Plugins –> Add New và gõ tên plugin cần cài rồi Install và Activate